İnsan Sağlığı

 

Şirketimizde iş güvenliği ve çalışanlarımızın sağlığı birinci önceliğimizdir. Bu amaçla atölyelerdeki her çalışma postasında ergonomi analizleri ve iş kazalarını önlemeye yönelik risk analizleri yapılmaktadır. Değerlendirmelerde iyileştirilmesi gerektiği tespit edilen veya çalışan tarafından şikâyette bulunulan çalışma postalarında acil önlemler alınmaktadır. Fabrikada çalışma ortamlarının gürültü, ısı, havalandırma, aydınlatma, hava kirliliği gibi ölçümleri düzenli olarak bağımsız laboratuarlar tarafından yapılmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği politikası 


Güvenli bir ortamda ve uygun çalışma koşullarında üretim yapmak, kalite, kârlılık ve büyüme hedeflerine ulaşmanın vazgeçilmez bir unsurudur. 


Temel İlkelerimiz;

 

  • İş güvenliği politikasına uyumlu ve ulusal mevzuat ile yönetmeliklere uygun çalışmak,
  • Yeni projeler veya önemli proses değişikliklerinin iş güvenliği ve ergonomi hedeflerine uymaktır.

 

Çalışma şartlarının ve ergonominin iyileştirilmesi, risklerin önlenmesi ve çalışan sağlığının korunması işletmemizin ve yöneticilerimizin en önemli sorumlulukları arasındadır. Çalışma şartlarının ve iş güvenliği yönetiminin başarısı, bireysel ve toplum olarak güvenlik bilincine sahip olmaktan geçer. Herkes, gerekli güvenlik ekipmanlarını kullanarak, kurallara uyarak ve risklerin önlenmesine katkıda bulunarak kendi güvenliğini sağlamaktan sorumludur. Gerekli önlemler alındığı takdirde önlenemeyecek iş kazası yoktur. Sağlıklı olmak ve fiziksel güvenlik çalışanlarımızın en doğal hakkıdır. Güvenlik bir davranış biçimidir. Güvenli davranmayı gerek şirket içinde gerekse şirket dışındaki yaşantımızda bir yaşam biçimi olarak benimsemeli ve hayatın her alanında uygulamalıyız.

 

 

Copyright KARMEN HALI © 2020 | Tüm Hakları Saklıdır...